Dodatni materijali za sve alatne mašine

Tip AD-R sa 3-6 osa (hidraulične abkant prese)

Tip AD-S sa 4-10 osa (hidraulične abkant prese)

Tip VS (makaze za lim)

Tip SBT (makaze za lim)

Tip MS (makaze za lim)

Tip RP (štanc-mašine)

Tip TP (štanc-mašine)

Tip IW (maš. za probijanje i sečenje)

Tip P (maš. za probijanje i sečenje)

Tip FN / VN (maš. za ugaono isecanje)

Tip HNM (maš. za ugaono isecanje)

Tip MRB (rol-mašine za lim)

Tip MRB-E (rol-mašine za lim)

Tip MRB-S (rol-mašine za lim)

Tip PBH (savijačice za profile i cevi)

Tip PBM (savijačice za profile i cevi)

UZ tip (mašina za savijanje cevi)

UZH tip (mašina za savijanje cevi)

UZN tip (mašina za savijanje cevi)

UZC tip (mašina za savijanje cevi)

Trakaste testere (trakaste i cirkularne testere)

Cirkularne testere (trakaste i cirkularne testere)

Tip HD-F (1-8 kW, 1,5-2x3-8 m) (fiber laser)