Alatne mašine » Hidraulične abkant prese » Tip PBF sa 3-4 osa

Tip PBF sa 3-4 osa Tip PBF sa 3-4 osa
 • Hidraulična abkant presa sa CNC upravljanjem
 • Hidraulična abkant presa u standardnoj opremi dolazi sa 3 ose (Y1, Y2 i X)
 • Opciono dodavanje R ose
 • Opciono dodavanje ručnog ili motornog natezanja (bombiranja) stola sa CNC upravljanjem

Delovi po izboru

 • Ručno bombiranje stola
 • Motorno bombiranje stola sa CNC upravljanjem
 • Euro-tip gornji alat
 • Euro-tip donji alat
 • Brzoizmenjivi tip alata

Osnovna oprema

 • CNC Y1, Y2, X ose
 • CNC DT10 kontroler (grafički ekran u boji i osetljiv na dodir)
 • Euro-tip prihvat alata
 • 60mm donji držač alata
 • Servo motorni zadnji graničnik sa kugličnim vretenom
 • Prednji podupirači
 • Laserska zaštitna barijera (manuelno podešavanje)
 • Ručno podešavanje zadnjih graničnika po visini
 • CE norma
 • Priručnik

Slične mašine na zalihama:

Nova

Durma PBF 30200 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 47 350 €
PBF 30200

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 120 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT10 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma PBF 30200 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 44 470 €
PBF 30200

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 200 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT10 upravjanje, ručno natezanje stola, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma PBF 30120 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 41 750 €
PBF 30120

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 120 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT10 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma PBF 30120 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 38 870 €
PBF 30120

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 120 tona, dužina savijanja: 3050 mm, ručno natezanje stola, DT10 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma PBF 2560 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 33 440 €
PBF 2560

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 60 tona, dužina savijanja: 2550 mm, DT10 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +ručno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-S 30175 - Hidraulične abkant prese

Za cenu pozovite
AD-S 30175

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 175 tona, dužina savijanja: 3050 mm, CNC motorno zatezanje stola, Cybelec Modeva 19T upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 8 upravjane ose (Y1, Y2, X1, R1)+(X2, R2, Z1, Z2), +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-S 30135 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 75 030 €
AD-S 30135

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 135 tona, dužina savijanja: 3050 mm, CNC motorno zatezanje stola, Cybelec Modeva 19T upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 6 upravjane ose (Y1, Y2, X, R)+(Z1, Z2), +Euro tip gornji alat (slika), +Euro tip donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 40320 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 87 603 €
AD-R 40320

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 320 tona, dužina savijanja: 4050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat, +tandem priprema (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 40220 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 75 023 €
AD-R 40220

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 220 tona, dužina savijanja: 4050 mm, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), DT10 upravjanje, 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +široka stola, donji držač alata, +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (H=105) (slika), +Euro tip donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 40220 - Hidraulične abkant prese

Za cenu pozovite
AD-R 40220

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 220 tona, dužina savijanja: 4050 mm, manualno natezanje stola, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +Euro tip gornji alat (H=105) (slika), +Euro tip donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30320 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 81 975 €
AD-R 30320

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 320 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT22 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R, Z1-Z2), +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat, +Euro tip donji alat
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30220 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 139 714 €
AD-R 30220

Slike

CNC hidraulična abkant presa, tandem
sila pritiska: 220 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +CNC motorno natezanje stola, +Cybelec Modeva 19T upravjanje, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro tip donji alat (slika), +priprema za tandem-pogon, +upravljački panel na suprotnoj strani
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30220 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 61 407 €
AD-R 30220

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 220 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro tip donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30220 - Hidraulične abkant prese

Za cenu pozovite
AD-R 30220

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 220 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro tip donji alat (slika), +priprema za tandem-pogon, +upravljački panel na suprotnoj strani
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30175 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 58 458 €
AD-R 30175

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 175 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje) 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro tip donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30175 - Hidraulične abkant prese

Za cenu pozovite
AD-R 30175

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 175 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje) 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro tip donji alat (slika), +Brzi sistem za prihvat alata
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30135 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 56 112 €
AD-R 30135

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 135 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +brzi sistem za prihvat alata, +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30135 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 55 397 €
AD-R 30135

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 135 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30100 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 58 365 €
AD-R 30100

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 100 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje) 6 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R, Z1, Z2), +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat, +Euro tip donji alat
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30100 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 50 280 €
AD-R 30100

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 100 tona, dužina savijanja: 3050 mm, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje) 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +DT15 upravjanje, +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat, +Euro tip donji alat
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30100 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 44 865 €
AD-R 30100

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 100 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro tip donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 25100 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 38 260 €
AD-R 25100

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 100 tona, dužina savijanja: 2550 mm, ručno natezanje stola, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +Euro tip gornji alat (slika), +Euro tip donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 25100 - Hidraulične abkant prese

Za cenu pozovite
AD-R 25100

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 100 tona, dužina savijanja: 2550 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro tip donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 1260 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 34 572 €
AD-R 1260

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 60 tona, dužina savijanja: 1250 mm, ručno natezanje stola, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane