Alatne mašine » Hidraulične abkant prese » Tip AD-R sa 3-6 osa

Tip AD-R sa 3-6 osa Tip AD-R sa 3-6 osa

DURMA AD-R serija apkant prese dolazi sa tri ose, Y1-Y2, X, mogućnost dodavanje R, Z1-Z2 ose. Na CNC hidrauličnu apkant presu možete da dodate kontorlnu jedinicu za učitavanje CAD crteža.

DURMA AD-R je inovativna hidrualične apkant prese radne širine od 1m do 12m I radne sile od 60 tona do 800 tona, su apkant savijačice lima koje su namenjene za savijanje većih debljina pri velikim silama. DURMA AD-R serija je savršeno opremnljena za osetljivo savijanje, energateski učinkovita rešenja. Hidraulična apkant presa dolazi sa DURMA servo motornim aluminijumskim zadnjim graničkom sa kugličnim vretenom. Najvažnija karakteristika za postizanje savršenog savijanje je stabilnost I dizajn zadnjeg graničnika, koji omogućava da se proizvede besprekoran I ispravan proizvod. Zadnji graničnik sa kugličnim vretenom pruža veliku brzinu kretanja, podržano duplim linearnim vođicama, što pomaže zadnjem graničniku da postigne duži životni vek, veću osetljivost I izdržljivost protiv ikakvih sudara.. Specijalno dizanjirani blokovi prstiju vam pružaju postizanje maksimalne stabilnosti i rešenje za sve vrste savijanja.

DURMA AD-R serija nudi mogućnost spajanja dve apkant prese, tri apkant prese, u tandem izvedbu. Na primer, dve apkant prese 3m dužine, odnosno ukupno 6m, CNC apkant prese mogu da se kombinuju kao sila savijanje apkant savijačice.

Prednosti apkant prese u tandem izvedbi su sledeće: Dobijate više mašina za savijanje lima odjednom. To znači da možete posebno da koristite jednu CNC apkant presu ukoliko Vam je na primer potrebno samo 3m, druga savijčica lima vam stoji isto na raspolaganju. Možete da savijate i do 6m i do 12 m materijal. Takođe još jedna velika prednost je ta da ukoliko u budućnosti nećete savijati materijal od 6m, već samo do 3m, onda jednu mašinu možete da prodate I ostaje Vam jedna apkant presa od 3m. Takođe, možete da savijate na svakoj apkant savijačici istovremeno različite proizvode i dužine. Jednostavniji I jeftiniji transport. Ne treba da pripremate specijalan temelj za takvu apkant presu. Može da radi samo jedna apkant presa, drugu apkant savijačicu ne treba da palite.

Ukratko njene prednosti su: manja cena, niži opereativni troškovi, ekonomičnost, praktičnost i jeftinija priprema.

Sa svojom jednostavnom kontrolnom jedinicom, čvrstim I robusnim okvrirom , visokom učinkovitošću, inovativnim rešenjiema I višestrukim rešenjeima za upotrebu alata nudi najadekvatniji odnos cene kvaliateta u svetu apkant presa.

Delovi po izboru

 • CNC kontrolna jedinica Modeva 19T (3d, u boji, grafički displej)
 • R, Z1-Z2 ose
 • D-BEND 3D CAD/CAM simulacioni program
 • Durma donji alati
 • Euro-tip gornji alat
 • Euro-tip donji alat
 • Durma alati
 • Brzoizmenjivi tip alata
 • Motorno bombiranje stola sa CNC upravljanjem
 • Hlađenje ulja

Osnovna oprema

 • CNC Y1, Y2, X ose
 • CNC DT15 kontroler (grafički ekran u boji i osetljiv na dodir)
 • Euro-tip prihvat alata
 • 60mm donji držač alata
 • Servo motorni zadnji graničnik sa kugličnim vretenom
 • Alumunijumski zadnji branik sa dve linearne vođice
 • Prednji klizni podupirači sa linearnim vođicama
 • Laserska zaštitna barijera (manuelno podešavanje)
 • Ručno podešavanje zadnjih graničnika po visini
 • Ručno bombiranje stola
 • CE norma
 • Priručnik

Slične mašine na zalihama:

Nova

Durma PBF 30200 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 49 456 €
PBF 30200

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 120 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT10 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma PBF 30120 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 43 576 €
PBF 30120

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 120 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT10 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma PBF 30120 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 40 638 €
PBF 30120

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 120 tona, dužina savijanja: 3050 mm, ručno natezanje stola, DT10 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma PBF 2560 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 34 913 €
PBF 2560

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 60 tona, dužina savijanja: 2550 mm, DT10 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +ručno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Polovna

Durma HAP 2560 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 18 000 €
HAP 2560

Slike

NC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 60 tona, dužina savijanja: 2550 mm, ručno natezanje stola, ENC 310 +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-SERVO 40400 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 156 150 €
AD-SERVO 40400

Slike

CNC servo-hidraulični abkant presa
sila pritiska: 400 tona, dužina savijanja: 4050 mm, CNC motorno zatezanje stola, Delem DA-66T, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 6 upravjane ose (Y1, Y2, X, R, Z1, Z2) +Wila tip gornji alat, +Wila típ donji alat
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-SERVO 30100 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 67 218 €
AD-SERVO 30100

Slike

CNC servo-hidraulični abkant presa
sila pritiska: 100 tona, dužina savijanja: 3050 mm, CNC motorno zatezanje stola, SKY 22, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +Euro tip gornji alat, +Euro típ donji alat
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-SERVO 25100 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 65 420 €
AD-SERVO 25100

Slike

CNC servo-hidraulični abkant presa
sila pritiska: 100 tona, dužina savijanja: 2550 mm, CNC motorno zatezanje stola, Delem DA-66T, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), upravjane ose (Z1, Z2, X, R), +Euro tip gornji alat, +Euro típ donji alat
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-S 30320 CNC - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 89 260 €
AD-S 30320 CNC

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 220 tona, dužina savijanja: 3050 mm, CNC motorno zatezanje stola, Cybelec Modeva 19T upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-S 30220 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 89 409 €
AD-S 30220

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 220 tona, dužina savijanja: 3050 mm, CNC motorno zatezanje stola, Cybelec Modeva 19T upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (X1, X2, R1, R2, Z1, Z2)+(R), +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 40320 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 89 659 €
AD-R 40320

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 320 tona, dužina savijanja: 4050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat, +tandem priprema (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 40220 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 75 023 €
AD-R 40220

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 220 tona, dužina savijanja: 4050 mm, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), DT10 upravjanje, 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +široka stola, donji držač alata, +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (H=105) (slika), +Euro tip donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 40175 CNC - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 66 215 €
AD-R 40175 CNC

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 175 tona, dužina savijanja: 4050 mm, SKY 22 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje) upravjane ose (Y1, Y2, X), +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro tip donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30220 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 63 043 €
AD-R 30220

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 220 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 4 upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro tip donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30175 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 57 633 €
AD-R 30175

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 175 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje) upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro tip donji alat (slika),
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30135 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 55 397 €
AD-R 30135

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 135 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT 15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), upravjane ose (Y1, Y2, X)+(R), +CNC motorno natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ onji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 30100 CNC - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 44 288 €
AD-R 30100 CNC

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 100 tona, dužina savijanja: 3050 mm, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +руку natezanje stola, +Euro tip gornji alat (slika), +Euro tip donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-R 1260 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 35 555 €
AD-R 1260

Slike

CNC hidraulična abkant presa
sila pritiska: 60 tona, dužina savijanja: 1250 mm, ručno natezanje stola, DT15 upravjanje, CE-norma (laserska zaštitna barijera, manuelno podešavanje), 3 upravjane ose (Y1, Y2, X), +Euro tip gornji alat (slika), +Euro típ donji alat (slika)
Nazad na početak strane
Nova

Durma AD-ES 1240 - Hidraulične abkant prese

Cena (neto): 57 145 €
AD-ES 1240

Slike

CNC servo-hidraulični abkant presa
sila pritiska: 40 tona, dužina savijanja: 1250 mm, CNC motorno zatezanje stola, Delem DA-66T, CE-norma, 4 upravjane ose (Y1, Y2, X, R), +Euro tip gornji alat, +Euro típ donji alat
Nazad na početak strane